Արգինայի միջնակարգ դպրոց

2017-2018 ուս տարում 1-ին դասարանում սովորողների անվանացանկը

Սեպտեմբերի 16th, 2017

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ՀՀ Արմավիրի մարզի ‹‹ Արգինայի միջնակարգ դպրոց ›› ՊՈԱԿ-ի  2017-2018 ուստարվա

1-ին դասարան հաճախող երեխաների

 

 

հ/հ

 

Ազգանուն    անուն    հայրանուն

Ծննդյան թիվը  

Ծննդյան  վկայականի համարը

1 Գասպարյան Գևորգ Պարգևի 05.04.2011թ. II-EP  № 738905
2 Դանիելյան Մհեր Սասունի 10.08.2011թ. ԱԲ № 134104
3 Հակոբյան Արաքսյա Գոռի 23.07.2011թ. ԱԲ № 133963
4 Հակոբյան Մարի Գնելի 30.09.2011թ. ԱԲ № 164036
5 Հեպոյան Սիրանուշ Գևորգի 24.01.2011թ. ԱԲ №  107559
6 Հովսեփյան Մերի Վաղարշակի 01.04.2011թ. ԱԲ № 121494
7 Մանուկյան Ալեքս Ստյոպայի 03.03.2011թ. ԱԲ № 107898
8 Մանուկյան Էրիկ Գևորգի 13.08.2011թ. ԱԲ № 164610
9 Մկրեյան Աշխեն Էդվարդի 26.02.2011թ. ԱԲ № 107860
10 Պետրոսյան Արմեն Կարենի 25.06.2011թ. ԱԲ № 133732

 

Դպրոցի  տնօրեն՝                                      Ա.  Գրիգորյան